Rozwijanie umiejętności zawodowych nauczycieli stażystów i kontraktowych

Rodzaj formy i adresaci:     Spotkanie zespołu metodycznego

 

Planowane efekty:      

Udział w spotkaniach pomoże uczestnikom zaplanować proces kształcenia w zakresie WF, efektywnie przygotować się do zajęć, zaplanować własny rozwój zawodowy oraz rozwiązywać bieżące problemy i trudności związane z nowymi zadaniami.

 

czytaj więcej