OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DYREKTORÓW SZKÓŁ

Aktualności

Jeszcze tylko przez kilka dni przyjmujemy zgłoszenia DYREKTORÓW i WICEDYREKTORÓW SZKÓŁ i CKP-ów zainteresowanych wzięciem udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Dyrektorów Szkół i CKP-ów, która odbędzie się w Łodzi w dniach 20 i 21 kwietnia 2018 r.

Zapraszamy do rejestracji na stronie konferencji http://www.konferencja.wckp.lodz.pl/ Zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. A w programie …
Zawsze entuzjastycznie odbierany przez każde audytorium prof. Stanisław Dylak, ekspert w zakresie dydaktyki ogólnej i pedagogiki medialnej, który jak nikt inny potrafi zainteresować, zainspirować, a także… rozbawić, postawi w swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Inteligencja ręki” kilka frapujących pytań. Czy jesteśmy jednym z ostatnich pokoleń homo sapiens?

Czy sztuczna inteligencja jest dla nas zbawieniem, czy zagrożeniem? Czy staniemy się niewolnikami technologii, czy zdołamy nad nią zapanować? Czy programowanie jest teraz równie ważne dla człowieka, jak czytanie i pisanie? Czy ręka aktywizuje mózg? Odpowiedzi mogą być zaskakujące … Jak sobie z wyzwaniami i zagrożeniami nowych czasów poradzić? Czego i jak uczyć się dzisiaj, aby w przyszłości umieć to, co niezbędne, czyli być zdatnym? Na pewno czegoś zupełnie innego… Bez starych podziałów na przedmioty, kierunki i specjalizacje, ponieważ nowa integralna technologia „holuje” ku integralności cały świat. Odnaleźć się w nim zdoła niebawem już tylko integralny człowiek.

Nie zaprogramowany przez edukację, lecz samodzielnie programujący i zdolny dzięki temu zapanować nad technologią. Nawet taką, która operuje w sferze rozszerzonej rzeczywistości, wirtualnej rzeczywistości, samouczenia się maszyn, sztucznej inteligencji… Czy i kiedy sztuka programowania będzie zatem sztuką przetrwania?

Na to pytanie odpowie Dominik Goss, który miał okazję prezentować swoje informatyczne wizje w Dolinie Krzemowej, a nam przedstawi wystąpienie zatytułowane „Edukacja dla przyszłości – zdatności człowieka”. Prof. Bogusław Śliwerski, znany nie tylko jako autorytet naukowy w dziedzinie pedagogiki - przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, ale również jako edukacyjny bloger, który nie boi się trudnych i kontrowersyjnych tematów, podejmie temat integralności edukacji ogólnej i zawodowej. Dr Witold Morawski, dyrektor Festo Didactic w Polsce, w swojej prezentacji pt. ”Rewolucja przemysłowa czwartej generacji stała się faktem” przedstawi obraz fabryki przyszłości, a także zaprezentuje jej istniejącą już szkoleniową wersję - jedyną na świecie CP Factory. Natomiast sędzia Anna Maria Wesołowska, niewątpliwie najpopularniejsza, najszerzej rozpoznawalna przedstawicielka polskiej palestry, podejmie temat nowego wymiaru bezpieczeństwa w szkole. Albowiem nowe wyzwania to również nowe zagrożenia. Podczas zajęć warsztatowych będziemy rozmawiali o metodach i technikach edukacyjnych budujących motywację do uczenia się, o roli i znaczeniu doradztwa edukacyjno-zawodowego, o kształtowaniu umiejętności kodowania i programowania, o wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w edukacji, o nowatorskim podejściu do kształcenia społeczeństwa informacyjnego STEM, które według amerykańskich uczonych gwarantuje uczniom uzyskanie pracy w przyszłości. Będzie więc okazja do podzielenia się przemyśleniami, doświadczeniami, wątpliwościami, obawami. Konferencja odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 262/264, a noclegi zarezerwowaliśmy dla Państwa w Hotelu Ibis Łódź Centrum przy al. Piłsudskiego 11. Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie: http://www.konferencja.wckp.lodz.pl/