Nauczyciel do zadań specjalnych (Narysuj wiedzę - aktywizujące metody graficznego zapisu treści w pracy z uczniem ze SPE)

Rodzaj formy i adresaci:   Warsztaty Nauczyciele różnych typów szkół, przedszkoli

Planowane efekty:

uczestnicy m.in.:

  • wzbogacą wiedzę na temat metod graficznego zapisu
  • uzyskają wskazówki przydatne w planowaniu i organizowaniu zajęć z zastosowaniem metod aktywnych z uczniem ze SPE
  • zaprezentują własne doświadczenia związane z wykorzystaniem efektywnych metod i technik pracy dydaktycznej.

Czytaj więcej