Nagrodzili nas!

Aktualności

Musimy się pochwalić: okazaliśmy się najlepsi w konkursie Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zorganizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Kapituła Nagrody XVII edycji konkursu, pod przewodnictwem prof. dr hab. Stanisławy Borkowskiej, przyznała Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego najwyższe trofeum – Szafirową Statuetkę i tytuł Lidera Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2016 w kategorii małych i średnich firm za „wybitne osiągnięcia we wszystkich obszarach zarządzania zasobami ludzkimi”.

Tej prestiżowej nagrodzie towarzyszy Certyfikat „Profesjonalne ZZL”, jaki w toku postępowania konkursowego przyznał nam Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Trofea Konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi zostały wręczone laureatom XVII edycji w Warszawie, podczas uroczystej gali z udziałem Elżbiety Bojanowskiej - Wiceministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.