Kontynuacja kursów języka angielskiego (poziomy A1 – B2+)

Rodzaj formy i adresaci:  Kontynuacja kursów języka angielskiego dla zainteresowanych dyrektorów i wicedyrektorów szkół/placówek oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej

Planowane efekty: Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim

czytaj więcej