Konferencja - Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.

Aktualności

Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zapraszają na  konferencję zatytułowaną  Globalne widzenie świata. Przestrzeń - miejsca - ludzie - działania. Europejski Rok na rzecz Rozwoju.  Jest jedną z szesnastu regionalnych konferencji organizowanych w Polsce w ramach Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju.

Zaproszenie skierowane jest do  dyrektorów, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i woj. łódzkiego. Wydarzenie będzie miało miejsce 22 września 2015 r. o godz. 11.00 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

 

W konferencji swój udział zapowiedzieli między innymi: przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Caritasu, Ośrodka Ekologicznego „Źródła”.

Celem konferencji jest przybliżenie uczestnikom idei Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju, prezentacja działań Europy skierowanych na walkę z ubóstwem na całym świecie oraz wskazanie możliwości zaangażowania się w pomoc na rzecz rozwoju.

Podczas konferencji uczestnicy zapoznają się z projektami w zakresie edukacji globalnej, realizowanymi przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wysłuchają
wykładu prof. Marka Barwińskiego z Uniwersytetu Łódzkiego na temat Społecznych kontrastów Indii.

 

Kontekst konferencji:  Europejski Rok na rzecz Rozwoju ( ERR )

 

Rok 2015 jest szczególny dla pomocy rozwojowej. To pierwszy rok w historii europejskiego roku tematycznego poświęcony działaniom pomocowym Unii Europejskiej
i roli Europy na świecie. To wyjątkowa okazja do pokazania jak Europa angażuje się w walkę   z ubóstwem na całym świecie, w rozwiązywanie problemów o charakterze globalnym oraz zainteresowanie działalnością pomocową  większej liczby Europejczyków.  

Celem ERR 2015 jest między innymi informowanie:

  • w jaki sposób Unia Europejska może przyczynić się do zapewnienia zrównoważenia w skali globalnej;
  • o globalnych współzależnościach i  rozwoju, który nie sprowadza się tylko do pomocy;
  • na temat wszystkich form dyskryminacji ze względu na płeć, dotykających kobiety i dziewczęta w szczególności w zakresie dostępu do kształcenia, miejsc pracy i systemów opieki zdrowotnej.

Więcej na  stronie https://europa.eu/eyd2015/pl