ERASMUS+, EDUKACJA SZKOLNA

Aktualności

Ostatnie spotkanie przed terminem złożenia wniosku

27 lutego 2017 roku o godz. 14.00 w sali 310 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, można wziąć udział w bezpłatnym spotkaniu poświęconym tematyce pozyskiwania funduszy europejskich na realizację projektów w programie Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna”. To ostatnia chwila, aby zdążyć przed datą ostatecznego składania wniosków w Akcji AK2 (29.03.2017).

Podczas spotkania poinformujemy, w jaki sposób przygotować placówkę do udziału w międzynarodowym projekcie, w jaki sposób opisać projekt we wniosku aplikacyjnym oraz jak taki wniosek złożyć do Narodowej Agencji.

To niepowtarzalna szansa, by umożliwić uczniom i nauczycielom nawiązanie międzynarodowej współpracy w partnerskich projektach.

Rejestracja na spotkanie jest dostępna na stronie http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/45099.

 

Anna Koludo, Barbara Wrąbel

Konsultanci regionalni Programu Erasmus+