Aktualny stan kontroli zarządczej w przedszkolu/ placówce oświatowej oraz zmiany w statucie

Rodzaj formy i adresaci:  Forum Dyrektorów Przedszkoli, Dyrektorzy przedszkoli

Planowane efekty:

Dyrektorzy będą mogli udoskonalić umiejętności w zakresie:

  • doświadczeń związanymi z korzyściami i trudnościami płynącymi z funkcjonowania kontroli zarządczej w swoim przedszkolu
  • poszerzenia wiedzy dotyczącej aktualnych aktów prawa oświatowego a systemem kontroli zarządczej
  • znaczenia planowania osiągnięć i mierzenia zaplanowanych efektów
  • znaczenia dokonywania procesu samooceny kontroli zarządczej
  • odpowiedzialności za stan kontroli zarządczej
  • zmian w statucie przedszkola wynikające z nowych uregulowań prawnych

 

czytaj więcej