Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2017

Aktualności


„Aktualna informacja o rynku pracy nr 2/2017” przedstawia sytuację gospodarczą oraz zapotrzebowanie na zawody i kwalifikacje w regionie łódzkim w drugim kwartale 2017 r. Jest to kolejne z cyklu opracowań kwartalnych Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji.