FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH, PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH, MOS, MOW

Nr szybkiej informacji: 
85
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

SZANOWNI  PAŃSTWO  DYREKTORZY,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie:

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Uczestnicy:

  • uzyskają informacje na temat ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 roku
  • poznają sposoby optymalizacji procesów związanych z ochroną danych osobowych pod kątem eliminacji potencjalnych nadużyć
  • zostaną zapoznani z bezpiecznymi rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania szczególnych kategorii danych, przetwarzania danych osobowych osoby niewymagającej identyfikacji, obowiązkiem podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych nie od osoby, której one dotyczą a także prawem do sprostowania danych i  do ich przenoszenia
  • poznają zasady ochrony danych osobowych dzieci i ich rodziców

Spotkanie odbędzie się  24 listopada 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) do 23 listopada 2017 r.

Opracowała:

Jolanta Wojciechowska

Organizator: 
Jolanta Wojciechowska