FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Nr szybkiej informacji: 
84
Adresat: 
Dyrektorzy przedszkoli
Informacja o wydarzeniu: 

SZANOWNI PAŃSTWO DYREKTORZY,

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie:

Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej

Uczestnicy:

  • uzyskają informacje na temat ogólnych zasad dotyczących ochrony danych osobowych, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego, które będzie obowiązywać w Polsce od maja 2018 roku
  • poznają sposoby optymalizacji procesów pod kątem eliminacji potencjalnych możliwości nadużyć
  • zostaną zapoznani z bezpiecznymi rozwiązaniami dotyczącymi przetwarzania szczególnych kategorii danych, przetwarzania danych osobowych osoby niewymagającej identyfikacji, obowiązek podawania informacji w przypadku pozyskiwania danych nie od osoby, której dane dotyczą a także prawo do sprostowania danych i  do ich przenoszenia
  • poznają zasady związane z  ochroną danych osobowych dzieci i ich rodziców oraz dokumentowaniem

Spotkanie odbędzie się  31 października 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 201 o godzinie 11.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (rejestracja.wckp.lodz.pl) do 30 października 2017 r.

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska