XV KONKURS MATEMATYCZNE WĘDRÓWKI PO ŁODZI MOJA DZIELNICA

Nr szybkiej informacji: 
46
Adresat: 
Uczniowie klas drugich gimnazjów
Informacja o wydarzeniu: 

Organizatorzy konkursu serdecznie zapraszają uczniów klas drugich gimnazjów do udziału
w XV edycji  Konkursu  Matematyczne wędrówki po Łodzi.  Moja Dzielnica.

Szczegółowe informacje o konkursie są zawarte w Regulaminie konkursu, który jest opublikowany na stronie Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego   www.wckp.lodz.pl

 

TERMINARZ KONKURSU

1.      Zgłoszenie szkół do konkursu (liczba osób zgłoszonych do konkursu; imię, nazwisko
i adres e-mailowy opiekuna konkursu) – do dnia 30 października 2016 r. na adres: dwegrowska@op.pl;

2.      Dostarczenie nauczycielom zadań na I etap – do dnia 4 listopada 2016 r. na adres
e-mailowy opiekuna konkursu;

3.      Etap I  szkoła przeprowadza we własnym zakresie i terminie (można wykorzystać zadania przesłane przez Komisję Konkursową).

4.      Zgłoszenia  listy uczniów do II etapu konkursu – do dnia 2 grudnia 2016 r. na adres: dwegrowska@op.pl;

5.      Etap II  – 10 grudnia 2016 roku (godz. 10.00) (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8;
ul. Czernika 1/3).

6.      Dostarczenie plakatów i prezentacji Komisji Konkursowejw dniu wystąpienia (ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29).

7.      Ocenianie wystąpień uczniów 1 i 2 lutego 2017 roku (od godz. 9.00, w siedzibie  ŁCDNiKP;
ul. Kopcińskiego 29, (zgodnie z harmonogramem przesłanym przez Przewodniczącego Komisji Konkursowej).

 

Opracowała:

Danuta Węgrowska

doradca metodyczny matematyki

Organizator: 
Danuta Węgrowska