Kontynuacja kursów języka angielskiego (poziomy A1 – B2)

Nr szybkiej informacji: 
2
Adresat: 
Nauczyciele, dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Kontynuacja kursów języka angielskiego  (poziomy A1 – B2)

W roku szkolnym 2017/2018 Ośrodek Zarządzania w Edukacji Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego planuje kontynuację kursów języka angielskiego
dla dyrektorów i wicedyrektorów
łódzkich szkół i placówek oświatowych oraz nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.

Harmonogram kursów: wrzesień/październik 2017 – styczeń/luty 2018 (z możliwością kontynuacji
w kolejnym semestrze – od lutego 2018 r.). Terminarz pierwszych spotkań:

 

L.p.

Poziom

Ilość godzin

Koszt
(1 semestr)

Planowany termin i miejsce pierwszego spotkania

Dzień tygodnia/sala

1.

B1
(konwersacje  dla dyrektorów)

60
(20 x 3 godz.)

20*zł

09.10.2017 godz. 13.30-15.45

poniedziałek
sala 201

2.

B1
(II sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

25.09.2017 godz. 16.00-19.15

poniedziałek
sala 201

3.

A1
(II sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

26.09.2017 godz. 17.00-20.15

wtorek
sala 201

4.

B1
(I sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

27.09.2017 godz. 16.00-19.15

środa
sala 201

5.

A2
(II sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

28.09.2017 godz. 17.00-20.15

czwartek
sala 201

6.

A2
(III sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

29.09.2017 godz. 15.00-18.15

piątek
sala 201

7.

B2
(III sem.)

60
(15 x 4 godz)

500 zł

23.09.2017 godz. 09.00-12.15

sobota
sala 201

* zajęcia prowadzi pracownik ŁCDNiKP

 

Warunkiem realizacji usługi jest udział minimum 12 osób.

Zainteresowanych Państwa prosimy o bezpośrednie zarejestrowanie się na stronie http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  lub przysłanie karty zgłoszenia klienta indywidualnego pobranej z http://www.wckp.lodz.pl/content/karty-zgloszen (ostatnia w zestawie)   
Nauczyciele zainteresowani dołączeniem do grupy proszeni są o wypełnienie testu kwalifikacyjnego dostępnego w pokoju 208 i w  sekretariacie ŁCDNiKP (pokój 209).

Podaną kwotę należy wpłacić na konto ŁCDNiKP 52 1560 0013 2026 0040 3869 0005,  najpóźniej do 30.09.17 r.) , prosimy o informację w zgłoszeniu w przypadku opłaty w ratach.

Szczegółowych informacji udziela: Zofia Kordala tel. 42 6783378 w. 208; zofiakordala@gmail.com

 

Organizator: 
Zofia Kordala