WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI GIMNAZJÓW i SZKÓŁ PODSTAWOWYCH planujących podjęcie pracy w szkołach kończących się maturą

Nr szybkiej informacji: 
212
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

„Podstawa programowa w praktyce szkolnej.”

Pracowania Edukacji Matematyczno – Fizyczno – Chemicznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wraz z PracowniąPomiaru Dydaktycznego zapraszają Państwana prowadzone w formie warsztatowej konsultacje grupowe poświęcone konstruowaniu i rozwiązywaniu zadań z wybranych obszarów edukacji matematycznej na poziomie szkoły kończącej się maturą, w kontekście zapisów podstawy programowej i wymagań egzaminacyjnych. Uczestnik zajęć, poprzez rozwiązywanie przygotowanych przez prowadzących zadań, zapozna się z wymaganiami podstawy programowej oraz interpretacją jej zapisów.

Cykl pięciu niezależnych spotkań poświęcony będzie kolejno poniższej problematyce:

·     elementy trygonometrii;

·     elementy geometrii analitycznej;

·     planimetria;

·     elementy rachunku różniczkowego;

·     funkcja kwadratowa i wielomiany.

Można uczestniczyć we wszystkich warsztatach lub tylko w wybranych. 

Pierwsze zajęcia, poświęcone trygonometrii, rozpoczniemy w czwartek 17 maja 2018 r., o godz. 1530, w sali B1.1. Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8, przy ulicy Czernika 1/3.    Kolejne planujemy przeprowadzić w dniach: 22, 29 maja oraz 5, 12 czerwca br.

Zapisy w formie elektronicznej na stronie: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

 

Opracował(a):

Danuta Węgrowska

Jacek Człapiński

Organizator: 
Danuta Węgrowska Jacek Człapiński