INFORMACJA DLA SZKOLNYCH OPIEKUNÓW KONKURSU KANGUR MATEMATYCZNY 2018

Nr szybkiej informacji: 
176
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przypomina, że koordynatorzy szkolni z terenu Łodzi materiały do przeprowadzenia konkursu KANGUR osobiście lub przez upoważnioną osobę odbierają 13 marca 2018r. w godz. 08.00 – 18.00 w ZSO Nr 8, ul. Czernika 1/3.

Eliminacje konkursu Kangur Matematyczny należy przeprowadzić
w dniu 15 marca 2018 roku o godzinie 9.00.  Na rozwiązanie testu przeznaczonych jest 75 minut. Szczegółowe informacje na temat przebiegu konkursu są zawarte w regulaminie konkursu  na stronie internetowej www.wckp.lodz.pl

Bardzo prosimy szkolnych opiekunów konkursu Kangur 2018 o sprawdzenie poprawnego zakodowania karty zgodnie z instrukcją podaną na karcie odpowiedzi. Do wypełniania kart odpowiedzi używamy czarnego lub niebieskiego długopisu. Kart odpowiedzi nie wolno giąć ani poprawiać, będą bowiem sprawdzane komputerowo. W odpowiedzi do każdego zadania można zaznaczyć tylko jedno kółko.

UWAGA: Poprawne wypełnienie karty odpowiedzi jest elementem konkursu!

W przypadku błędnego zakodowania istnieje możliwość przepisania karty odpowiedzi. Prosimy nie odsyłać zadań konkursowych oraz kart błędnie zakodowanych. Zadania, uczniowie zabierają ze sobą.
Uczniowie nie mogą używać korektora i kalkulatora.

15 marca 2018r. należy karty odpowiedzi dostarczyć do godz 18.00
( lub wysłać pocztą - liczy się data stempla pocztowego) do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8, 92 – 538 Łódź, ul. Czernika 1/3  z dopiskiem - Kangur Matematyczny. Każda szkoła otrzymuje kopertę zawierającą zadania dla uczniów, karty odpowiedzi oraz kartę, na której umieszczony jest kod szkoły i zgłoszona liczba uczniów z poszczególnych kategorii. Kod szkoły jest ten sam, który został nadany  na koncie szkoły. Prosimy także o wpisanie do tabeli  liczby uczniów według kategorii biorących udział w konkursie Kangur. Jeśli w dniu konkursu uczeń, który wpłacił wpisowe nie zgłosi się na zawody, może za niego wziąć udział w konkursie inny uczeń danej szkoły, startujący w tej samej kategorii.

Każdy uczestnik konkursu oraz Szkolny Koordynator otrzymują w prezencie  upominek.

          Opracowała:

doradca metodyczny matematyki

       Danuta Węgrowska

Organizator: 
Danuta Węgrowska