XIII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”

Nr szybkiej informacji: 
144
Adresat: 
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z Łodzi i województwa łódzkiego
Informacja o wydarzeniu: 


XIII TURNIEJ WIEDZY EKONOMICZNEJ

„Polski przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy”

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych Łodzi i województwa łódzkiego do udziału w trzynastej edycji Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, tematem wiodącym w bieżącym roku szkolnym jest: Polski Przedsiębiorca wobec wyzwań współczesnego rynku pracy. XIII edycja Turnieju została objęta patronatem przez Narodowy Bank Polski.

   Zachęcamy Szanownych Państwa Dyrektorów i  Nauczycieli do wykorzystania w procesie dydaktycznym tego konkursu, jako szczególnej formy inspirowania uczniów do kształtowania umiejętności postrzegania i rozwiązywania problemów ekonomicznych. Uczniów zachęcamy do zainteresowania się Turniejem, jako drogą poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w  obliczu wyzwań współczesnego rynku pracy.

Eliminacje na I i II etapie przeprowadzi Komisja Konkursowa w dniu  21 marca 2018 r.  (środa) rozpoczęcie: godz. 1000.  

Do udziału w turnieju przystąpią trzyosobowe drużyny uczniów. Eliminacje na I etapie trwać będą 1,5 godz., w tym czasie trzyosobowe drużyny będą rozwiązywać pisemny sprawdzian. Drużyny, które zostaną zakwalifikowane do II etapu będą udzielać pisemnych odpowiedzi na zadane przez Komisję pytania.

Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej  www.wckp.lodz.pl  w części poświęconej konkursom.

Kartę zgłoszenia uczestnictwa drużyny w XIII Turnieju Wiedzy Ekonomicznej oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla każdego ucznia, należy przesłać zgodnie z zapisami w regulaminie konkursu do dnia 17 lutego 2018 r., na adres e‑mail: m.wajgner@wp.pl, pocztą, faksem (0-42 678-10-85) lub pozostawić w sekretariacie ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29 p.105.

 

Opracowały:

Agnieszka Mikina

Maria Wajgner

Organizator: 
Agnieszka Mikina, Maria Wajgner