FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK SPECJALNYCH

Nr szybkiej informacji: 
142
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

Szanowni Dyrektorzy,

 

 

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach

Forum Dyrektorów Szkół i Placówek Specjalnych na temat:

 

Kształcenie specjalne w systemie łódzkiej oświaty-

stan obecny i perspektywy

 

Celem spotkania z Dyrekcją Wydziału Edukacji UMŁ oraz przedstawicielem Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie:

  •          omówienie zmian wynikających z polityki oświatowej państwa ( w tym z aktów prawnych dotyczących wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) i strategii edukacyjnej Łodzi, z uwzględnieniem perspektyw ekonomiczno – społecznych regionu łódzkiego,

     
  •           wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem zmian w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, edukacji włączającej i kształcenia specjalnego.

 

 

Spotkanie odbędzie się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  19 stycznia   2018 r. w sali 201 o godzinie 11.00.

 

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia,lub o przesłanie Kart Zgłoszenia        do 17 stycznia 2018 roku faxem/ pocztą na adres ŁCDNiKP.

 

 

Opracowała

Jolanta Wojciechowska

Organizator: 
Jolanta Wojciechowska