ZAPROSZENIE NA ZAJĘCIA OTWARTE

Nr szybkiej informacji: 
135
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

 INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA

Pracownia Edukacji Humanistycznej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza zainteresowanychnauczycieli na zajęcia otwarte dotyczące sposobów indywidualizowania pracy w klasie integracyjnej z wykorzystaniem tekstu bajki Ignacego Krasickiego „Żółw i mysz”.  

Przeprowadzi je Pani Marlena Kaźmierczak, wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 149 z klasami   integracyjnymi, doskonała polonistka.

Zaprezentowane zostaną sposoby dostosowania zadań, metod, form pracy i oceniania do potencjału oraz potrzeb uczniów (zróżnicowane wymagania i rodzaje zadań, stopień trudności i czas na ich wykonanie, materiały, działania indywidualne i grupowe, konstruktywna informacja zwrotna).

Spotkanie odbędzie się 10 stycznia  2018 roku w godzinach 12.30-14.30 w Szkole Podstawowej nr 149 z klasami integracyjnymi im. Obrońców Westerplatte przy ulicy Tatrzańskiej 69A.

Prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną do 5 stycznia 2018 roku.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia

Opracowała:

 Dorota Barańska

Organizator: 
Dorota Barańska