„ZIELONE ENERGIE” oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych 
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej

Nr szybkiej informacji: 
130
Adresat: 
Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych i zajmujący się edukacją ekologiczna w szkole podstawowej
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli edukacji  przyrodniczej ze szkół podstawowych do skorzystania z oferty bezpłatnych  dwugodzinnych zajęć pozaszkolnych  adresowanych do uczniów z klas IV-VI.

Spotkania odbywały się w  ŁCDNiKP w sali 313 III piętro.  W zajęciach może uczestniczyć  maksymalnie 18 uczniów (najlepiej z jednej klasy).

Podczas zajęć uczniowie:

 - przeprowadzą w grupach 3-4 proste ćwiczenia  - symulacje przetwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na energię elektryczną,

- rozwiążą  rebusy, krzyżówki i testy związane z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii,

-  określą zalety i wady wykorzystywania nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii.

Propozycja terminów zajęć:

1)    07.12.2017r. (czwartek) w godz. 9.00-10.30

2)    11.12.2017r. (poniedziałek) w godz. 9.00-10.30

3)    14.12.17r. (czwartek)  w godz. 9.00-10.30  lub 11.00-12.30

4)    22.01.2018r. ( poniedziałek) w godz.  9.00-10.30  lub 11.00-12.30

5)    24.01.2018r.  (środa) w godz.  9.00-10.30

            Istnieje również możliwość uzgodnienia modyfikacji godzin spotkania oraz zamówienia  dodatkowych w danym dniu, jednogodzinnych zajęć związanych z badaniami elementów pogody.    

            Wszystkich zainteresowanych  nauczycieli  prosimy o elektroniczny kontakt pod adresem ekologia@wckplodz.pl w terminie do 8.grudnia 2017r.  W zgłoszeniu proszę podać dane: szkoła, klasa, liczba uczniów, nauczyciel zgłaszający z ramienia szkoły, kontakt telefoniczny  i mailowy  do nauczyciela. Istnieje również możliwość telefonicznego zgłoszenia w poniedziałki w godz. 10.00-14.00  pod.  tel. 426783378 w. 358 (Pracownia Edukacji Ekologicznej). 

            Uzgodnione terminy zostaną umieszczone w TERMINARZU prezentowanym na stronie Pracowni Edukacji Ekologicznej:

                                    http://ooidkz.wckp.lodz.pl/content/pracownia-edukacji-ekologicznej

Opracowała:

Dorota Zielińska

doradca metodyczny  chemii i ekologii

Organizator: 
Dorota Zielińska