Profilaktyka zintegrowana a bezpieczna szkoła

Nr szybkiej informacji: 
128
Adresat: 
Dyrektorzy łódzkich szkół
Informacja o wydarzeniu: 

Serdecznie zapraszamy dyrektorów wszystkich typów szkół w Łodzi na spotkaniez sędzią Anną Marią Wesołowską Znaczenie wczesnej profilaktyki zintegrowanej w budowaniu bezpiecznej szkoły. Konferencja odbędzie się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (ul. Kopcińskiego 29, sala 210) w dniu 17 stycznia 2018, w godzinach 11.00-15.00 i składać się będzie z dwóch części: wykładu oraz warsztatów.

Tematyka konferencji:

  • Zasady odpowiedzialności nieletnich
  • Procedury reagowania na zagrożenia w szkole
  • Niebieska Karta
  • Nowe formy przemocy wobec dziecka
  • Szkoła a rodzice wobec problemów wychowawczych
  • Mediacje w sprawie nieletnich
  • Formy rozwiązywania konfliktów w szkole

Zgłoszenie na usługę w formie elektronicznej na stronie http://www.wckp.lodz.pl/ Rejestracja elektroniczna, po rozwinięciu http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia.  Pytania prosimy kierować na adres basia.muras@gmail.com lub telefonicznie 42/6783378 w.351.

Organizator

Barbara Muras

Organizator: 
Barbara Muras