O PRZYCZYNACH NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW 
NA EGZAMINIE MATURALNYM 
Z JĘZYKA POLSKIEGO

Nr szybkiej informacji: 
127
Adresat: 
Nauczyciele jęz. polskiego
Informacja o wydarzeniu: 

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego szkół ponadgimnazjalnych na konferencję, współorganizowaną z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Łodzi, która odbędzie się 11 grudnia 2017 r. (w poniedziałek) w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (Łódź, ul. Praussa 4) w godz. 15.30 – 18.30.

Podczas spotkania uczestnicy zapoznają się:

  • z wynikami analizy egzaminu maturalnego z języka polskiego (maj 2017),
  • z przyczynami uczniowskich niepowodzeń na egzaminie maturalnym,
  • ze sposobami motywowania uczniów do uczenia się.

Spotkanie poprowadzą: Anna Finkstein (starszy ekspert OKE w Łodzi), Ewa Sztombka (doradca metodyczny ŁCDNiKP) oraz Danuta Górecka (konsultant ŁCDNiKP).

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w konferencji. Konieczne jest zalogowanie się na stronie ŁCDNiKP: http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/49423      lub:    www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Serdecznie zapraszamy.

          Opracowała:

        Ewa Sztombka

Organizator: 
Ewa Sztombka