Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Nr szybkiej informacji: 
120
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 
Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na kolejne warsztaty na temat:

 

Ocenianie jako zespołowy proces wpływający na sukces szkoły

Podczas spotkania uczestnicy między innymi:

  • poznają sposoby tworzenia atmosfery uczenia się zgodnie ze współczesnymi trendami neurodydaktyki, udzielania efektywnej informacji zwrotnej oraz budowania samooceny uczniów i oceny koleżeńskiej
  • poszerzą wiedzę dotyczącą określania celów lekcji i formułowania ich w języku zrozumiałym dla uczniów
  • udoskonalą umiejętność zadawania pytań
  • uzyskają informacje przydatne w planowaniu zajęć edukacyjnych zgodnie z zasadami oceniania kształtującego

 

Warsztaty odbędą się 30 listopada 2017 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  w sali 210 o godzinie 17.00.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia)

Opracowała:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska