Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Nr szybkiej informacji: 
111
Adresat: 
Nauczyciele
Informacja o wydarzeniu: 

Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie oraz wspieranie klienta w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany, na podstawie własnych (klienta) odkryć, wniosków i zasobów.

                                                   Piotr Pilipczuk Współczesna mitologia coachingu, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2012

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza do udziału w drugim spotkaniu w ramach warsztatach metodycznych  Narzędzia coachingowe w pracy nauczyciela

Dzięki udziałowi w warsztatach uczestnicy:

  • uzyskają podstawowe informacje dotyczące coachingu
  • poznają wybrane narzędzia coachingowe
  • wzbogacą wiedzę na temat modeli rozmów coachingowych
  • udoskonalą umiejętności zadawania pytań
  • poznają sposoby wykorzystania elementów coachingu w codziennej pracy nauczyciela

ORGANIZACJA WARSZTATÓW

Warsztaty zostały podzielone na cztery części. Każda z części odbędzie się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego ul. Kopcińskiego 29 w sali 210 w godz. 16.00-19.00

II część – 23.11.2017 r.

III część – 6.12.2017 r.

IV część – 22.02.2018 r.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłoszenie się drogą elektroniczną (http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia) do   22 listopada  2017 r.

Organizator:

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska