FORUM DYREKTORÓW PRZEDSZKOLI

Nr szybkiej informacji: 
109
Adresat: 
Dyrektorzy przedszkoli
Informacja o wydarzeniu: 

Szanowni Dyrektorzy,


Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach

Forum Dyrektorów Przedszkoli na temat:

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

Cele spotkania:

  • omówienie zmian i usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania, udzielania i dokumentowania wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • analiza obowiązków dyrektora wynikających z wprowadzonych zmian.

 

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Pęczek w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  24 listopada  2017 r. w sali 210 o godzinie 8.30.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  do 23 listopada   2017 r.

Opracowała

Elżbieta Kolczyńska

Organizator: 
Elżbieta Kolczyńska