FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ

Nr szybkiej informacji: 
107
Adresat: 
Dyrektorzy
Informacja o wydarzeniu: 

 

 

 

 

 

 

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ

Szanowni Dyrektorzy,

Ośrodek Zarządzania w Edukacji serdecznie zaprasza na spotkanie w ramach

Forum Dyrektorów Szkół na temat:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w świetle nowych regulacji prawnych

Cele spotkania:

  • omówienie zmian i usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania, udzielania i dokumentowania wsparcia ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • analiza obowiązków dyrektora wynikających z wprowadzonych zmian.

Spotkanie poprowadzi Pani Katarzyna Pęczek w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego  21 listopada  2017 r. w sali 201 o godzinie 12.30.

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia/listWydarzenia  do 20 listopada   2017 r.

Opracowała

Zofia Kordala

Organizator: 
Zofia Kordala